top of page
Kritt Arkitekter

ALF BJERCKES VEI - OSLO

Alf Bjerkes vei 14 eksterior 2 medium_me

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Ragde Eiendom as

Brobekk, Oslo

Skisseforslag

17.000 m²

SHOWROOM & KONTOR  - NYBYGG

Bygget er planlagt som et fleksibelt kombinasjonsbygg med showrooms og kontorer. Tomtens har en topografi med markert fall mot Alf Bjerkes vei.

 

Dette utnyttes for showrooms i to etasjer med optimal eksponering mot Alnabanen. Alf Bjerkes vei utnyttes slik at det oppnåes flere atkomstmuligheter og dermed stor grad av fleksibilitet. 

Kontorarealene er delt opp i volumer som sikrer effektive planløsninger og maksimalt med sollys. Det etableres et grønt lokk som adkomst for kontorene. Her er det mulighet for rekreasjon.

 

Byggets konstruksjon består av søyler dekker som sikrer fleksibie og varierte områder. Bygningsvolumene er bindt sammen av lammeller som forøvrig også fungerer som solavskjerming.

bottom of page