top of page
Kritt Arkitekter

BIBLIOTEKENES HUS - OSLO

BCFE9EF6-83E2-41AF-97B0-EDDF88E75401 pho

Oppdragsgiver:Adresse:

Status:

Areal:

Publisert:

Fabritius Eiendom

Alf Bjerckes Vei 20, Oslo

Ferdigstilt 2017

10.816 m2

I byggeindustrien 2017 

KONTOR, LAGER & UNDERVISNING

Bibliotekenes hus, er et flerfunksjonsbygg med kontor, kurslokaler, lager og distribusjonssentral tilpasset  brukerne som bl.a. er Biblioteksentralen. Huset ligger rett ved Østre aker vei,  lett tilgjengelig og godt synlig.  Lager, visningsrom og  kurslokaler er plassert i sokkeletasjene og  utnytter tomten fullt ut. Fra  visningsrommet  har du utsikt over distribusjonssentralen og aktiviteten der. Kontoretasjene er trukket tilbake.

Form og dimensjon på denne delen gir en god og fleksibel planløsning. Det er gjennomgående store vinduer i bygningen for godt dagslys og utsyn uten at veggen åpnes helt i en tradisjonell glassfasade.  Fasadeutforming og farger er valgt med tanke på å passe til bygningsmassen omkring, samtidig som huset får et særpreg tilpasset bruk og innhold. Tenk bokhylle.

bottom of page