top of page

Festningen Eiendom AS /

Hjemmelshaver Forsvarsbygg

Kongensgate, Oslo

 2012-2013, stanset i 2013 grunnet terrorangrepet.

???? m2

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/tommelen-opp-for-kloakk-kino-1.11475137

Kritt Arkitekter

APALVIKA - RISØR

Apalvika_adkomst_Justert.jpg

FRITIDSLEILIGHETER

Adresse:

Status:

Areal:

Apalvika, Risør

Konkurranse / regulering

4000 m2

Tomten er beliggende helt i vannkanten og består av et gammelt trebygg nyttet til lagerbygg for treindustri. Det er dyptvannsbrygge på utsiden for større båter. Oppdragsgiver ønsker en transformasjon av området til fritidsleiligheter med tilhørende rekreasjons og badefasiliteter.


Et viktig design kriterium har vært å skape et godt sted for alle generasjoner og funksjonsnivå. 

Det er tilrettelagt for en kombinasjon av private og fellesarealer hvor ulike aktiviteter og møteplasser skifter gjennom døgnets tider.

 

Det vil medvirke til å gi et variert, stimulerende og godt miljø hvor både beboere og besøkende kan nyte tilværelsen.

 

Volumene er tilpasset landskapet i bakkant. De trapper seg ned mot adkomst i vest og stiger mot øst. Slik får man også fanget mest mulig sol i front. Dessuten trappes prosjektet ned mot adkomstplassen slik at denne virker sympatisk og inviterende. Prosjektet kan bestå av både 5 og 6 etasjer i forhold til landskapet. Terrengsilhuetten i bakkant er uansett mye større og volumene virker små. 

Bygningskroppene er delt i tre forskjellige volum som både avtrappes i høyden og plan for å gi private, avskjermede solfylte uteplasser mot sørvest. Volumene har forskjellige bredder for variasjon og optimale leilighetsplaner. Rommene mellom volumene sikrer leilighetene mye lys og luft og prosjektet kan bestå utelukkende av leiligheter med lys fra to og tre sider. De fleste leilighetene har to balkonger, stor balkong mot sør og mindre mot bakgård som sikrer kveldssol. 

bottom of page