top of page
Kritt Arkitekter

BEKKEVOLL - RAKKESTAD

SENIORBOLIGER

Oppdragsgiver:   Levernes as

Adresse:              Bekkevolltunet, Rakkestad

Status:                 Forventet ferdig 2018

Areal:                   650 m2

Prosjektet består av 4 2-mannsboliger som omkranseret felles tun med felleshus. Boligene er tilpasset rullestol og har alle funksjoner på inngangsplan, samt romslig carport mot tilstøtende nabobygning.

Senior-boligene på Bekkevoll i Rakkestad er bygget på mal fra tidligere prosjekt i Caspersens vei i Risør. Fire tomannsboliger er plassert rundt et tun og er alle tegnet med hensyn til universell utforming.

De sammenhengende enhetene er forskjøvet i forhold til hverandre for å bryte ned bygningsvolumene og oppnå bedre solforhold.

 

Midt på tunet ligger et felleshus med kjøkken som alle i grenda kan benytte seg av til private eller felles arrangementer.

bottom of page