top of page
Kritt Arkitekter

BROBEKKVEIEN - ALNA, OSLO

Takpark perspektiv (1).jpg

MULIGHETSSTUDIE - MIXED-USE

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Ragde eiendom as

Brobekkveien

Mulighetsstudie

140 000 m2

Tomten ligger sentralt på Alna i Oslo, og er en del av Hovinbyen, et område som er i transformasjon fra industriområde til variert bo- og arbeidsområder de neste to til tre tiår. Oslo Kommune har gjennom  kommunedelplanen lagt en rekke føringer for utvikling i området. 

 

Prinsippet bygger videre på opprinnelig ide om en horisontal funksjonsdeling i to nivåer. Hovedgrepet i vårt forslag er etablering av "basen" og et nytt oversiktlig kjøremønster -en "ringvei" rundt denne. Dette vil gi struktur, oversiktlighet og fleksibilitet i videre utvikling på tomta.

Bebyggelsen i midtområdet foreslås revet eller bygget om for å gi rom for en høyere utnyttelse og en mer stor grad av fleksibilitet, ved at forretningene/lokalene kan endre størrelse og vokse eller minske innenfor systemet.

 

Forretningene får en god og tydelig adkomst og volumet/utformingen gir en klar identitet, som kan utnyttes i markedsføringen og som vil virke som et samlende og identitetsskapende element for bedriftene som holder til der.

 

På taket av basen foreslår vi å anlegge en stor grønn park, fri for biltrafikk og med beplantningen og trær. Dette vil være et positivt innslag som gir hele området et løft, og som vil gi stor grad av trivsel for besøkende og ansatte/beboere. 

bottom of page