top of page
Kritt Arkitekter

CASPERSENSVEI - RISØR

556_1519920026.jpg

SENIORBOLIGER

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

               

Mestergruppen AS

Caspersensvei, Risør

Under oppføring - 1. byggetrinn 

Ideen bak dette prosjektet er en kontinuerlig takflate med varierte og dynamiske former.

Miljøriktige materialer, god bokvalitet og godt inneklima har vært de styrende parametre i prosjektet som er første byggetrinn i en større utbygging. Boligene er nærsomt innpasset i naturen og alle har uforstyrret utsikt over sørfjorden i Risør.

Det er lagt fokus på å få masse dagslys inn og å gjøre bruk av naturlige og sunne materialer både inne og ute. 

Boligene er universelt utformet ifølge NS11001-2 og skal kunne være brukbake i alle livets faser. Smarthusteknologi og helseinnovasjon er inntekt i prosjektet, som samtidig skal oppnå lavernegiklasse 1. 

Boligene er pilotprosjektet for utviklingen av et større boligområde i tilknytning til Sørlandet Helsepark.

bottom of page