top of page

Amerikalinjen

Amerikalinjen

Amerikalinjen

Oppdragsgiver: Sparebank 1 / Choice

Adresse: Jernbanetorget 1, Oslo

Status: Ferdigstilt 2019

Areal: 6000 kvm

Samarbeidspartnere: IARK: Puroplan as

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet i forhold til kollektivknutepunkt og byens sentrumsfunksjoner. Bygningen er et markant trekk i bybildet, og den høye arkitektoniske verdien, både for eksteriøret og i interiørene, vil ved en bruksendring og oppgradering bli sikret bevart for fremtiden. En ombygging til hotell vil kunne oppfylle denne målsetningen, gi økt tilgang til bygget for publikum og være velegnet for den sentrale beliggenheten og funksjonene av de tilliggende byrom.

Eksisterende bygg bevares i sin helhet, inklusive innganger, vinduer, fasadedetaljer og materialbruk.

Bakgård innredes til bruk som publikumsarealer for hotellet. Dette medfører et glasstak plassert ved gulv 3. etasje. Plassering og utforming av glasstaket medfører at eksisterende fasader med materialbruk, detaljer, karnapp, dør- og vindusåpninger beholdes.

Innvendig hovedstruktur bevares med tre trapperom, midtkorridor og rominndelinger i samsvar med vindusplassering i yttervegg. Enkelte prominente rom, som fortsatt har originale detaljer og himlinger (etasjeresepsjon i 2.etasje, direktørkontorer i 2. og 3. etasje) beholdes og utnyttes til større hotellrom / suiter.
bottom of page