top of page

Festningen Eiendom AS /

Hjemmelshaver Forsvarsbygg

Kongensgate, Oslo

 2012-2013, stanset i 2013 grunnet terrorangrepet.

???? m2

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/tommelen-opp-for-kloakk-kino-1.11475137

Kritt Arkitekter

FESTNINGEN KINO - KVADRATUREN

KINO- OG KONFERANSESENTER

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Festningen Eiendom AS

Kongensgate, Oslo

Ferdigregulert 2014

5500 m2

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/tommelen-opp-for-kloakk-kino-1.11475137

Det nedlagte renseanlegget under Akershus Festning skulle transformeres til publikumsrettet kultur- og kinoanlegg. Festningsområdet er fredet, og anleggets hovedelement er den lange, litt buet natursteinsmuren mot Kongens gate. Den skal bevares og eksponeres både utvendig og innvendig i hele anlegget.

 

Ny inngang legges som en stor åpning midt på murens tårnoppbygg, mens ventilasjonsristene blir vinduer. Ny adkomst fra Festningsplassen er formet som en glasslanternin.

Anlegget rommer 12 auditorier av forskjellig størrelse, fra 70-500 plasser, til sammen ca. 1700 seter rundt et sentral foaje. Den rommer billett- og kioskfunksjoner, restaurant, kafe og bar i tillegg til trapper og heis.

 

Kommunikasjons mønsteret er oversiktlig med ett kontrollpunkt for adkomst til alle saler. Anlegget kan brukes til alle aktiviteter som krever auditorier med total kontroll over lys- og lydforhold, men er primært tiltenkt kino- og undervisningsaktiviteter

bottom of page