top of page
Kritt Arkitekter

FOLKE BERNADOTTES VEI - OSLO

ENEBOLIGER I KJEDE

Oppdragsgiver:   Project consult v/ Ivar Bjørntomt

Adresse:              Folke Bernadottes vei 17

Status:                 Ferdigstilt 2010

Areal:                   1200m2

Nominasjon:       Oslo bys arkitekturpris 2011

Prosjektet ligger på en ubebygget naturtomt nær Sognsvann stasjon på T-banen. Eiendommen ligger i et boligområde som ble utbygget i 60 – 70 årene, hovedsakelig med eneboliger og rekkehus der mange har flatt tak. 


Oppgaven ble løst med å etablere 5 kjedete eneboliger med integrerte car-ports, plassert i skråningen i samsvar med den eksisterende topografi. Dette medførte en avtrapning av bygningskroppen slik at hver inngang blir synlig fra adkomstveien. Hver bolig har individuell adkomst, parkering for 2 biler på egen grunn og privat hageflekk mot vest.

Utformingen av boligene understreker oppdelingen i 5 boenheter.  Grepet gir individualitet til hver boenhet samt lys, åpenhet og variasjon til hele prosjektet, selv om alle enhetene i utgangspunktet er identiske.

 

Materialbruken forsterker det arkitektoniske grepet: mørkt, stående trepanel på tak og sidevegger, og med store vindusflater i gavlene på hver boenhet, og lys metalltekking og åpne rekkverk på mellombyggene. Planløsningen er fleksibel med frittbærende spenn mellom ytterveggene, og kan innredes etter beboers ønsker. 

bottom of page