top of page
Kritt Arkitekter

GARVER YTTERBORGS VEI - OSLO

Garver Ytterborgs vei 111B_aerial.jpg

BOLIGKOMPLEKS

Den nye bebyggelsen er utformet slik at den ikke vil resultere i tap av utsikt eller sol for dagens beboere i naboblokkene.

Prosjektet er utformet med en grønn profil og kan være et godt botilbud for dagens og fremtidige beboere i området.

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

SEFF eiendom

Garver Ytterborgs vei

Rammesøkt

2500 m2

Prosjektet består av 23 leiligheter med optimale løsninger som et supplement til dagens leilighetsfordeling i borettslaget.

Prosjektet er lagt i en skråning nord på tomten, slik at et stort areal frigjøres som felles grøntareal.

bottom of page