top of page
Kritt Arkitekter

HAMMERSTAD GATE - OSLO

BOLIGKOMPLEKS

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Bjerke eiendom

Hammerstad gate 10

Rammesøkt

2500 m2

Det foreslåtte prosjektet består av et boligbygg med til sammen 43 leiligheter av varierende størrelser fra 35m2 til 60 m2. Det er planlagt 35 2roms og 8 3roms i bygget. Hjørnet i 1. etasje vil tilrettelegges som et næringsareal, med forbindelse til kjeller.

 

Det var tidligere en fiskebutikk på dette hjørnet.

Adkomsten er fordelt på to trapperom som forbinder direkte til leiligheter via trapp og heis fra Hammerstads gate. Inngangspartiet er tilbaketrukket fra gate med 1,5m. Dette gir plass til adkomster, beplantning, sykkelparkering og uteareal for næringsdel.

Balkongene er i hovedsak lagt inn mot bakgård mot sørvest hvor solforholdene er best. De er sammenhengende i hele husets lengde. Noen leiligheter får balkonger mot Schultz gate, hvor gatebredden er større enn i Hammerstads gate. 

Alle arealer på bakkeplan er opparbeidet med gangveier og grøntarealer som vist på utomhusplanen. Første etasje har inntrukket inngangsparti fra Hammerstadsgate. Dette beplantes dels lik strøkets forhager.
Takflaten over 6 etasje anlegges som felles takterrasse med sittegrupper og beplantning.  

bottom of page