top of page
Kritt Arkitekter

HOLMEN - RISØR

Holmen 3.jpg

BOLIGER, NÆRING, HOTELL -  1. PREMIE

Oppdragsgiver:   -

Adresse:              Holmen, Risør

Status:                 Konkurranse samt regulering

Areal:                   ca.12.200 m2 BRA

Bebyggelsen plasseres i et solfylt og lunt sørvestvendt terreng. En kanal etableres ved fiskemottaket og danner overgangen fra dette arealet til boligbebyggelsen. Dette er også historisk motivert da Holmen opprinnelig besto av flere øyer. Høydedraget og kanalen bidrar til å skape et godt landskapsmessig bakteppe for den nye bebyggelsen. 


Bebyggelsen samles rundt et sentralt strøk fra nord til sydspissen av øya. Strøket fanger opp utsikt til Stangholmen allerede fra midten av øya, og vil være en lun gate hele året. For å skape aktivitet og interesse bør det etterstrebes etablering av næringsvirksomhet langs gata. Mot sydvest åpner et kryssende strøk utsikt til byens torg og indre havn. Disse hovedaksene avgrenser tre selvstendige boligområder som omkranses mot sjøen av en variert strandpromenade.

.

Holmen representerer en unik sentrumsnær sjøtomt med vakker utsikt både til byen, skjærgården og Skagerrak. Målsetningen for prosjektet er å skape et sted med lokal og historisk forankring samtidig som det reflekterer vår tid på en positiv måte. 

Risørs sjarm og særpreg overføres, og tolkes på en ny og moderne måte slik at Holmen blir et godt sted å være både for beboere, besøkende og byens befolkning. Det er viktig å skape en levende bydel med aktiviteter og funksjoner som underbygger dette. Holmen skal derfor utvikles som en bydel med tydelig offentlige gater, plasser og promenader som inviterer til bruk og aktivitet. Prosjektet baseres på prinsippene for bærekraftig utvikling hvor miljøaspekt og universell utforming blir viktige design kriterier.

bottom of page