top of page
Kritt Arkitekter

JOHS NORES VEI - OSLO

L1030265.JPG

ENEBOLIG

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Tom og Bente Bøhler

Johs Nores vei 37

Ferdigstilt 2015

320m2

Johs Noresvei 37 er en naturtomt bevokst med til dels høye furutrær.  Tomten er bratt skrånende mot øst, med adkomst fra tomtas høyeste del.  Tomten har en flott utsikt mot Oslofjorden.  Dette har resultert i et avlangt bygningsvolum i en etasje med en underetasje, i samsvar med terrengets fall. Det er jobbet med addisjon og subtraksjon av dette volumet for å gi bevegelsesakser og romlige kvaliteter.

bottom of page