top of page
Kritt Arkitekter

KLATREVERKET LØKKA - OSLO

top_nettsider_3.jpg

NÆRING - BULDRESENTER

Leietaker:

Byggherre:

Adresse:

Status:

Areal:

Klatreverket Løkka

Thv Meyers gate 7-9-11 AS

Thorvald Meyers gate 9

Ferdigstilt 2022

953 m2 

Ombygging og bruksendring av lokale i eksisterende vernet næringsbygg fra 60-tallet lokalisert langs Akerselvas østside. 

Tiltaket består av buldresenter for Klatreverket med klatrevegger, garderober, toaletter, personalrom og personalgarderobe. 

bottom of page