top of page
Kritt Arkitekter

KRANVEIEN - RISØR

Kranveien53 eksterior dag - lysere.jpg

LEILIGHETER

Adresse:

Status:

Areal:

Typologi:

Kranveien 55, Risør

Regulering

2800 m2

Bolig 

Tomten har et bratt skrånende terreng, nordvendt med utsikt over vannet. Prosjektet er plassert mellom eldre trehusbebyggelse ned mot veien og større eneboliger av nyere tid oppe på åsen. Byggene er en direkte respons til de stedlige forhold hvor sol, grøntareal og utsikt over fjorden er viktige designkriterier. 

Kranveien 55 består av 28 romslige enheter. 5 rekkehus i front og 23 leiligheter fordelt på 4 bygg inn mot det bakenforliggende skrånende terrenget. Prosjektet har parkeringskjeller under bakken med boder, sykkel- og bilparkering til alle beboere. For bilister anlegges ny adkomst fra Kranveien gjennom tunnel. Gående og syklister ankommer via eksisterende vei fra vest, med inngang til p-kjeller og rampe til gårdsrommet. Alle boliger har direkte innvendig adkomst fra parkeringskjelleren. 

Store vindusflater gir gode lysforhold til romslige leiligheter og rekkehus. For best mulig solforhold er alle enheter plassert og utformet for å få lys og utsyn fra to sider. Boligene har privat terrasse eller balkong med gode dagslysforhold og utsyn mot havet. I tillegg har alle tilgang til felles, grønt gårdsrom som kan tilby lek, utkikkspunkter og forbindelser til Kranveien i ulike retninger. 

Byggene har trepanel i naturfarger som sammen med beplantning og landskapsbehandling vil resultere i et prosjekt som blir en naturlig og integrert del av omkringliggende landskap. Dette forsterkes også ved å benytte grønne takflater slik at prosjektet sett fra høyere liggende boliger fremstår som en del av landskapet. Vi utnytter det bratte terrenget til å skape naturlige skiller mellom byggene. Skråningen i bakkant gir også mulighet for private terrasser på terreng, vendt mot sør, for flere av boligene.

bottom of page