top of page
Kritt Arkitekter

MIELE - OSLO

Mielebygget005.jpg

KONTOR, UTSTILLING, VERKSTED & LAGER

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Miele AS

Nesbruveien 71, Asker

Ferdigstilt 2012

7500 m2 

Firmaet Miele AS har ønsket å bygge nytt hovedkontor ved E18 i Asker.
Miele AS representerer det tyske Miele-konsernet med salg og service av hvitevarer i Norge. Det nye bygget inneholder kontorer for firmaets administrasjon, utstilling med undervisningsrom og serviceverksted.

Bygget tar lengderetningen både fra E18 og Nesbruveien. Det gjorde den sydlige delen av bygget såpass bred at det var naturlig å «grave ut» bygningsmassen for lysinnslipp.

Således har bygget fått to lysgårder; ett som åpent og et overdekket med et såkallt «butterflytak». Dette gir en variert og åpen planløsning med god kontakt mellom utstillingarealene på bakkeplan og kontorarealene i planet over. Kontorløsningen er primært cellekontorer.

Fra motorveien fremstår bygget som sterkt eksponert i sort, hvitt og Miele-rødt. Den øverste etasjen har hvitlakkerte metallplater, den midtre består i hovedsak av glassflater for eksponering av salgsproduktene og den mørke sokkelen, som er byggets forankring i terrenget.Overflaten på sokkelen er knust Larvikittsten.

bottom of page