top of page
Kritt Arkitekter

OLAF BRYNS VEI - OSLO

REKKEHUS

Oppdragsgiver:   Telenor Eiendom

Adresse:              Olaf Bryns vei 12, Bærum

Status:                 Regulering

Areal:                   1200 m2 

  

Hovedideen er å forankre boligformålet på tomten med en bebyggelsesstruktur med småhuspreg gruppert på en måte som ivaretar tomtens egenskaper og sikrer et attraktivt bomiljø. Intensjonen er også å styrke bebyggelsesstrukturen i området.

Utkastet er vist som rekkehus i 2 maks. 3 etasjer. Bokonseptet skal passe til alle aldersgrupper, men særlig for småbarnsfamilier med behov for oppholdsrom på bakkeplan og felles lekeplass sentralt plassert. De fleste private uteområdene ligger vendt ut mot tomtens grønne randsone. 

Den valgte bygningsstrukturen er i målestokk og uttrykk tilpasset småhusbebyggelse. Hver huskropp har vertikaldelte boenheter som rekkehusløsning.

 

Disse huskroppene er gruppert rundt et felles tun. Veggene er vist kledd med ubehandlet eller beiset treverk i dempet farge og uttrykk. Takene er knukket i varierte pult- og saltaksformer med lav takvinkel. Således vil husenes slektskap binde dem sammen til en, homogen bygningsstruktur. 

bottom of page