top of page
Kritt Arkitekter

OTERLIA - RISØR

LEILIGHETER

Oppdragsgiver:   Smedby Eiendom AS

Adresse:              Oterlia, Risør

Status:                 Under oppføring pr. 2023

Areal:                   2000 m2 

Oterlia er et nytt boligprosjekt med 25 enheter og tilhørende parkering beliggende i Risør. Tomten har panoramautsikt mot sør.
Prosjektet er tilpasset tomtens spesielle topografi og stedlige forhold. Solforhold og utsikt har vært viktige premissgivere i utformingen av prosjektet. 

Samtidig er det vektlagt å skape gode skjermede uteområder særlig med hensyn til tomtens eksponerte beliggenhet i forhold til vær og vind. Bebyggelsen er oppdelt i fire hus med åpninger som gir utsikt til havet også fra atkomstsiden, samtidig som bygningsvolumet får et oppbrutt og vesentlig mindre massivt preg.

bottom of page