top of page
Kritt Arkitekter

RADIOHUSET BARNEHAGE - OSLO

BARNEHAGE - TRANSFORMASJON

Oppdragsgiver:   Eide Entreprenør

                              Omsorgsbygg Oslo KF

Adresse:              Lamberseter, Oslo

Status:                 2018-2019

Areal:                   650 m2 BTA 

Radiohuset på Lambertseter sto første gang ferdig i 1929. slo kringkaster LKO var på et tidspunkt Europas sterkeste langbølgesender med sine 150 meter høye antennemaster. Arkitekt var Thorvald Astrup som også tegnet Soria Moria. Radiohuset var også et viktig strategisk objekt under krigen.

Fasaden er i dag vernet samtidig som det skal legges til rette for barnehage med fire avdelinger. Brukermedvirkning er viktig i prosjektet for å gjøre en slik transformasjon. Det oppføres et tilbygg på sørsiden som gjør huset allment tilgjengelig. Dette tar plassen etter det tilbygget som ble laget under krigen.  Det oppføres også og et enkelt anneks for nødvendige tekniske installasjoner.

Ilustrasjon av: Common Ground

bottom of page