top of page
Kritt Arkitekter

RIKSARKIVET - OSLO

Riksarkivet 3.jpg

ADMINISTRASJONSBYGG

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

STATSBYGG

Folke Bernadottes vei

Ferdigstilt 2005

4.200 m2 

Prosjektet består av nytt tilbygg, samt rehabilitering av eksisterende bygg fra 1979. Nybygget framstår som en naturlig forlengelse av det eksisterende bygg, og skaper en harmonisk arkitektonisk helhet, utformet som en direkte respons til topografien der bygget trappes ned mot T-banen. Hovedadkomst relokaliseres mot banen og adkomstsiden. 

Nybygget består i hovedsak av publikumsfunksjoner som ny hovedinngang, vestibyle, utstillingsareal, kantine, auditorium, møterom, lesesal og ekspedisjon. I tilegg lokaliseres deler av det eksisterende bygg kontorareal, lesesaler, fotoavdeling og konservering.

bottom of page