top of page
Kritt Arkitekter

RIVERSIDE- FREDRIKSTAD

Oppdragsgiver:   Rom Eiendom

Adresse:              Fredrikstad

Status:                 Konkurranse

Areal:                   18.000m2

LEILIGHETER

Tomtens spesielle langstrakte og smale form i kombinasjon med topografien og beliggenheten mellom jernbanen og Glomma gir både muligheter og utfordringer. 


Den vedtatte reguleringen gir klare føringer for utnyttelse, høyder, parkering og byggegrenser.  Konkurranseforslaget forholder seg til gjeldende regulering med unntak av parkering under terreng som er anlagt under regulert vei.
 

Den foreslåtte bygningsstrukturen er utformet med et stramt, klart og enkelt plangrep og som en direkte respons til tomtens form, topografi og kvaliteter. En struktur som innehar en stor grad av fleksibilitet og muligheter for enkel bearbeidelse er prioritert. Bebyggelsen brytes opp og varieres med vertikale og horisontale forskyvninger slik at det skapes gode uterom, siktlinjer og en positiv målestokk for prosjektet. Et meget dominerende visuelt element i området er Fredrikstad bro som med sin størrelse vil medvirke til at prosjektet fremstår med en mindre målestokk.

bottom of page