top of page
Kritt Arkitekter

RYENBERGVEIEN - OSLO

Ryenbergveien_bakgard rev2023 m mennesker.jpg

BOLIGER

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Hotvedt Eiendom

Ryenbergveien

Planforslag

ca.3000 m2

Boligbebyggelsen underbygger byggestrukturen i gaterommene, og varierende leilighetstyper skal bidra med gode bokvaliteter, åpenhet og attraktive gaterom. 

Planforslaget sikrer gode utearealer, lysforhold i boligene og håndtere støyproblematikken. 

Ryenbergveien er i en reguleringprosess hvor man ønsker seks rekkehus, en boligblokk, et felles gårdsrom og underjordisk parkeringskjeller. Tilsammen 35 leiligheter.

Planområdet ligger i Ekebergskråningen med åpen beliggenhet og god utsikt som gjør at tomten er egnet for bolig. Utfordringen er tomtens nordvendt beliggenhet. 

bottom of page