top of page
Kritt Arkitekter

SANDAKERVEIEN - OSLO

1135-02-SOL-e_03_facade_west_bluehour_R0

BOLIGKOMPLEKS

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Solon Eiendom as

Sandakerveien 70

Ferdigstilt 2016

Nybygg ca. 7500m2

Prosjektet er en direkte videreføring av detaljreguleringsplan for transformasjon av eiendommen fra industri til bolig, utført av Kritt Arkitekter, og reflekterer tomtas beliggenhet midt i storkvartalet. Bygningene utgjør en megler mellom karrebebyggelsen langs Sandakerveien og lamellbebyggelsen mot Lillogata.  Bebyggelsen er oppdelt i to separate blokker med underliggende kjeller.  Bebyggelsens avtrappete volumer avpasses tomtens terreng og reflekterer nabobebyggelsens høyder og dimensjoner slik at gesimslinje og fasadeliv mot naboeiendommen i SØ er i flukt. 

Vestre del av bygget vinkles slik at det danner en fin overgang fra bebyggelsesstrukturen i Sandakerveien til den i Lillogata. 

 

Utformingen som lamellbygg knytter byggene til den øvrige nye boligbebyggelsen i området og åpner for solinnfall og utsyn for naboeiendommene i Sandakerveien 70 og 74 mot vest. En stor portal i søndre bygg gir ny visuell forbindelse nord /sør gjennom området og økt utsyn fra, og lysinnfall til bakgård og nabobygg.

bottom of page