top of page
Kritt Arkitekter

SELMA ELLEFSENS VEI - ØKERN

MIXED-USE

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Typologi:

SKANSKA AS

Selma Ellefsens vei, Økern

Plansak

Nybygg ca. 40.000 m2

Bolig, næring, barnehage, park 

Planforslaget «Selmas Hage»

 

Planområdet som innmeldes er den sentrale delen av feltet Økern S. Planen omfatter følgende områder definert i forslag til VPOR: Kvartalene Ø5 og Ø6, deler av Selma Ellefsens vei, strøksgate med Hovinbekken, torg mot vest og deler av Syd-Økern park mot øst. Reguleringsplanen vil bli benevnt som «Selmas hage» på Økern.

Utviklingsmålet for reguleringsområdet er å legge til rette for en bystruktur basert på kvartaler og med blandet formål slik VPOR og planprogrammet legger opp til.

 

I reguleringsplanen for Selmas hage blir det hovedvekt av boliger, men også med betydelig innslag av næring og kontorer. Planområdet er på 29140 m2 og vil kunne romme 340 boliger og opptil ca. 200 arbeidsplasser. Det tas sikte på en utnyttelsepå omtrent 330 % BRA.

bottom of page