top of page
Kritt Arkitekter

SKJETTEN SENTER - SKEDSMO

REGULERING

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Hotvedt Eiendom AS

Nordensvei 15, Skedsmo

2018

3210 m2 

Området er kjent for boligområdet Skjettenbyen som ble utbygget på slutten av 1960-årene og begynnelsen av 70-tallet. Deler av formspråket har man forsøkt å ta med seg i planleggingen av det nye området. Alle leiligheter har fått balkong og utsikt til opparbeidet hage mot syd.

De to tomtene kan bebygges uavhengig av hverandre, men det er likevel lagt vekt på gode forbindelser og et samlet helhetlig uttrykk ved plassering av byggene.

Skjetten senter er et næringsområde med to tomter, som i dag består av et lite kjøpesenter og bensinstasjon og vaskehaller. I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for området har Kritt arkitekter representert eier av bensinstasjon, Meinich arkitekter har stått for selve reguleringssaken.

Tomten omreguleres til næring i de nederste etasjer, og et lokk med boliger. Det har vært fokus på høy utnyttelse og tilpasning til kontekst.

bottom of page