top of page
Kritt Arkitekter

SKYWALK - FØRDE

skywalk 1.jpg

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

QVAM AS

Skywalk, Førde

Ferdigstilt 2006

250 m2 

GANGBRO KJØPESENTER

Målsettingen har vært å skape en broovergang som en attraksjon og et vitalt bindeledd mellom den nye og det gamle kjøpesentret. I tillegg skal den fremstå som en byport for Førde. Dette er løst med en homogen ”nettingstruktur” som omhyller hele overgangen, støttet av to V-bæresøyler.

 

Om dagen er den en lett og lys i kontrast til de mørkere teglbyggene og når det er mørkt ute vil den lyse som en stor lampe. 

Den innvendige løsningen er ment å være så åpen som mulig, og ”boblene”, som ligger ”klemt” inne i bygget, skal være attraktive og spennende i sine former og sterke farger, både sett fra innsiden og utsiden.

 

Øvre plan er primært ment som en kommunikasjonsstrekning mellom byggene, men fanger opp de to boblene med sine ulike tilbud. Nedre plan har gode muligheter for en frodig utfoldelse av ulike aktiviteter. Her vil boblene ha ulike funksjoner som butikker, barne-område, servering osv.

bottom of page