top of page
Kritt Arkitekter

SOFIENBERGGATEN - OSLO

REGULERING

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Agra AS

Sofienberggaten 17-23, Oslo

2015

18 000 m2 

Formålet med reguleringsforslaget er å omregulere området til primært bolig, men også til kontor, forretning, bevertning samt offentlig eller privat tjenesteyting. For det sistnevnte formålet skal det tilrettelegges for barnehage, kultur- og sportsaktiviteter e.l. Det forutsettes lagt all bilparkering under terreng.

Planområdet ligger i et typisk området for karrébebyggelse på Grünerløkka. Mot nord grenser den til Sofienbergparken som det viktigste rekreasjonsområdet på Grünerløkka. Kvartalet har i dag den tradisjonelle boligbebyggelsen fra før 1900 samt blandede typer næringsbygg fra Agra Margarinfabrikker som har hatt sin virksomhet her i 125 år.
 

bottom of page