top of page
Kritt Arkitekter

SOLSIDEN - RISØR

BOLIGER - LEILIGHETER

Oppdragsgiver:   Harald Nereng

Adresse:              Solsiden 10, Risør

Status:                 1993-94

Areal:                   1550 m2

Solsiden10 ble opprinnelig oppført etter bybrannen i Risør i 1861, i senempire stil. Huset er et av de største og mest karakteristiske hus i byen. Det opprinnelige huset ble totalskadet etter en brann i 1993. Da huset ligger innenfor vernesonen i byen, var forutsetningen at fasaden mot havnen skulle oppføres som en kopi av det opprinnelige huset. Den øvrige fasaden er endret i forhold til det opprinnelige, men er utformet i samsvar med empirens karakteristiske trekk og detaljer.

Huset er oppført med en hovedleilighet på ca. 600 m2 og 5 mindre leiligheter, samt noe kontorareal i første etasje, som også enkelt kan omgjøres til leilighet.

Hovedleilighet og øvrige arealer har helt adskilte adkomstforhold. Det er også innpasset et utvendig basseng i forbindelse med hage-anlegget.

Før det brannskadde huset ble revet ble det foretatt en detaljert oppmåling og registrering av alle detaljer i fasaden. Alle profiler, panel, listverk, vinduer, dører osv er spesiallaget i samsvar med det originale.Det nye huset har en hovedkonstruksjon i stål og betong for å tilfredsstille nåværende forskrifter. Isolert bindingsverk og luftet panel er benyttet i alle yttervegger. Det er også i stor grad benyttet natursteinsmurer mot terreng og hage-anlegg.

bottom of page