top of page
Kritt Arkitekter

STUDIO PILESTREDET PARK - OSLO

20181004_110409193_iOS.jpg

LEILIGHETER

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Sentrum eiendom AS

Pilestredet park 14,  OSLO

Ferdigsstilt 2007

Nybygg ca. 5 000 m2

Tomten ligger skjermet i et trafikkstille område bak det gamle Rikshospitalets Øyeklinikk, og har store, åpne uterom mot øst og vest.  Mot sydøst og nordvest har man fine utsyns-sektorer.  Tomten fremstår som solrik, om sommeren også i de nedre etasjer,  og omfatter vakre, store trær. 

 

Utfordringen er derfor å utnytte den litt trange situasjonen bak den gamle Øyeklinikken slik at alle leiligheter sikres best mulig utsyn og lys.  Bygget skal fremtre med egenart og karakter i forhold til de andre byggene i området, samtidig som det i volum og fasadeprinsipp er i samspill med dem.

Dette oppnås ved å avtrappe bygningsvolumet i lengderetningen, slik at alle leiligheter får henvendelse fra oppholdsrom og balkonger mot øst eller vest.  

Avtrappingen reflekterer både forholdet mellom de gitte byggegrenser og gangveien, og plasseringen til de store trærene på tomten. Bygningen inneholder 48 leiligheter fra 32 til 98m2. Parkering og sportsboder er anlagt i to underetasjer. Store balkonger og takterrasser sikrer gode uteoppholdesarealer.

Bygget er planlagt med dekker i plasstøpt betong, med bæring rundt trappekjerne og i yttervegg. Yttervegger består av isolert bindingsverk med kledning av gipsplater. Fasadene utføres med lys puss, med innslag av fargefelt. Store skyvedører i full høyde mellom soverom og oppholdsrom, sikrer åpenhet i planen.

bottom of page