top of page
Kritt Arkitekter

VERKSEIER - OSLO

Verkseier Furulund 2_med tre.jpg

KONTOR OG LAGERBYGG

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Bunde Eiendom as

Ferdigstilt 2009

m2 

Bygget er planlagt som et fleksibelt kombinasjonsbygg. Tomtens topografi med markert fall mot Verkseier Furulunds vei utnyttes slik at det oppnåes flere atkomstmuligheter og dermed stor grad av fleksibilitet.

 

Byggets volumoppbygging forholder seg til naturlig eksponering mot omgivelsene og stedlig forhold. 

Bygget er et utleiebygg tilrettelagt for meget 
fleksibel bruk. Det inneholder kontor, showrom, lager og parkering.


Hovedkonstruksjon er stål og prefabrikerte 
betongelementer. Utstrakt bruk av energi og 
solreflekterende glass gir meget lyse lokaler. 
Bygget er teglesteinsforblendet.

bottom of page