top of page
Kritt Arkitekter

VIDDEFJELLVEIEN - RISØR

L1030850.JPG

BOLIGBYGG

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Moe Dalen Investment AS

Viddefjellveien 1, Risør

Ferdigstilt 2016

1400 m2

Bygget er innpasset i tomtens bratte topografi med fantastisk utsikt over Risør by og sjøen. Det består av to hovedvolumer, bundet sammen med et lett glassbygg som inneholder trapp og heis. 

Bruken av trekledning i kombinasjon med glass og naturstein gjør at prosjektet fremstår som en naturlig, men moderne fortolkning av konteksten. 

Da takflatene vil være synlige både fra tilstøtende eiendommer og veien, er det tenkt bruk av sedum overflater. Dette vil gi et variert og spennende tak, som skifter farger i forhold til årstidene.

Bygget består av 6 leiligheter med forskjellige størrelser, slik bygget er bygget er tilpasset ulike målgrupper. Alle leiligheter er universell utformet. 

bottom of page